Sunday, September 2, 2012

Köket på väg upp!
Kitchen on it's way up!
 

Så här ser vårt Myresjökök ut med vita laminatluckor och eklist. Vi har satt in dubbla rader med överskåp för att skapa mer förvaringsplats. Vi har utdragslådor under köksbänken. Spisen placeras mot vardagsrummet.

This is how our Myresjö kitchen looks like with laminated white doors on the cupboards with oaktrims. We have put in double rows of cupboards in order to create more storage. Below the kitchen counter we have ordered pull out drawers. The stove will be placed towards the livingroom.
 

Bänkskivan runt spisen är av granit från Bohuslän. Praktiskt att ställa av en het kastrull direkt på skivan.
The counter top around the stove is made from granite from Bohuslän nearby where we live. It's practical when removing a hot pot from the stove and putting it directly on the counter.
 

Här skall ugn och microugn placeras i högskåpet. Diskbänken är placerad på mitten av bänken för att skapa plats på båda sidor om den.
To the right is where the oven and micro oven will be placed in the high cupboard. The kitchen sink is placed in the middle of the counter top in order to create more working space on each side of the sink.
 

Köket sett från vardagsrummet. På den vita halvhöga väggen mellan kök och vardagsrum skall vi sätta en bänkskiva i ek så att vi får en bardisk.
The kitchen seen from the livingroom. On the waist high wall between the kitchen and the livingroom we will put a counter top in oak.


No comments:

Post a Comment