Thursday, June 14, 2012

Vi har redan flyttat in (eller rättare sagt, våra första hyresgäster har det!)
We have already moved into the house (or actually, our first renters have!)Det verkar som 2 svalor har beslutat sig för att just vårt hus är ett bra ställe att bygga sitt bo på. Vi tolkar det som ett gott tecken! Vi är lite oroliga bara för vad som händer när husfasaden skall få sin slutliga färg.

It seems that two swallows decided that our house was the best place to build their nest on. We consider this a good sign for the future! We are just a bit worried about what will happen when the facad will get it's last coat of paint.


Nu har grunden lagts för vårt förråd. Det visar sig att väggen blir en perfekt solvägg för kvällssolen. Vi får sol fram till 21-tiden på sommaren. Längst ut på tomten kan vi antagligen få sol ända tills den går ner bakom skogen. Härligt!

The foundation for the storage house is now in place. We found out that the wall of the storage house will be a perfect spot to sit in the evening sun. We'll have sun until 9 PM in the summertime here.  At the far end of the garden we'll be able to sit in the sun until sundown. Thats nice!


Vi har också fått tak på vårt vindfång/entree
We now have a roof on our entrance.

Sunday, June 10, 2012

Övervåningen börjar ta form / The upstairs is starting to look like something

Övre hallen med vårt sovrum på vänster, badrum och klädkammare till höger.
The upper hall with our bedroom to the left and the bathroom and closet to the right.
 

Vårt sovrum, med fönster i nordost läge. Förhoppningsvis får vi lite morgonsol genom fönstret.
Our bedroom with a window facing north-east. Hopefully we get some morning sunshine coming in.
Bibliotek/TV-rum med dörr till balkongen i söderläge.
Upstairs library/TV-room with a door to the balcony facing the south.
Ett av de två andra sovrummen, med fönster mot söder.
One of the two other bedrooms with window facing the south.

Monday, June 4, 2012

Äntligen blev vi insläppta! Finally we are allowed to step inside!

 

Nedre plan är fortfarande utan innerväggar, men nu fullt med elkablar överallt!

The groundfloor is still without inner walls, but full of electrical wires hanging everywhere!
 


Ytterväggarna har nu fått 2 lager med isolering, ett ytterlager om ca 30 cm drygt separerat från det inre skiktet med plast. Innanför isoleringen har stålreglar satts upp och i dessa ligger ca 10 cm isolering ytterligare.

The outer walls are well insulated with two separate layers of insulation. One outer layer 30 cm thick separated from the inner layer with a plastic sheet. Inside this layer metallic studs are put up and another layer of insulation, 10 cm
 thick is put inside these.
 

Huset har provtryckts, dvs testats på hur täta ytterväggarna är och hur bra det står emot kyla och läckage av värme. Ett tätt hus har också mycket mindre kondensproblem. Den friska luften skall tillföras via ventilation, inte genom otätheter i väggarna.

The house has been pressure tested, that is, a test to see how tight the outer walls are and how well the house resist cold from creeping in and heat leaking out. An air tight house also have less condence problems. The fresh air should be coming from the ventilation system, not through holes in the walls.

Avloppet från övre badrummet kommer ner i blivande tvättstugan!
The sewer pipe from the upper bath is coming down into the laundry room to be!