Friday, August 31, 2012

Husets interiör snart på plats!
The interiors are almost in place

Nu börjar det hända saker på insidan. Köket är på väg upp, badrummen är kaklade och möblerna monterade. Huset har fått en trappa och innerdörrarna är monterade. Nu ser man nästan hur det kommer att se ut när det är klart.

Things are happening on the inside now. The kitchen is on it's way up, the bathrooms have tiles and the bathroom furniture is setup. There is a staircase to the upstairs and the rooms have doors. You can get a picture of what it's going to look like when it's done.
 

Trappan i hallen är öppen för att släppa in ljuset.
The staircase is open to let the light flow through.
 

Den övre hallen med dörrar till badrum, klädkammare och sovrum respektive.
The upper hallway with doors to the bathroom, closet and a bedroom.
 

FTX-ventilationssystemet som byter ut all luft i huset på 2 timmar. Denna anläggning ser till att vi har bra luft och fördelar ut tillskottsvärme ifall det behövs. Även om huset värms passivt av oss som bor i huset och alla elektriska apparater som genererar värme så kan det behövas tillskott av värme på kalla vinterdagar. Denna värme kommer från områdets fjärrvärmecentral som eldas med pellets och solpaneler som ger extra värme.

The FTX-Ventilation system replaces all the air in the house within 2 hours. This system makes sure we have fresh air in the house and also adds heat to house when needed. Even though this is a passive house, where heat is generated by the people living inside and from the electrical appliances, there will be times when extra heat is needed on cold winter days. This heat is provided from the local heating plant in the area. The heating plant is fueled by wood pellets and solar panels.
 

Tuesday, August 14, 2012

48 dagar till inflyttning!
48 days from moving in!
Hur skall dom hinna klart? Det är så mycket kvar att göra. Eftersom man redan monterat och levererat 7 hus på tid så hoppas vi att de klarar det med vårt hus också. Vi får nycklarna fredag 28 September.
How will they be able to finish on time? There is so much to do still. Since the builders have managed to build and deliver 7 houses already on time we hope they will finish our's as planned. We are supposed to get the keys to the house on friday September 28th.

Carport och förråd är uppe. Några balkar saknas men snart har vi skydd för bilen. Det blir lite mörkt här, men vi kan hänga tvätt när det regnar om vi vill.
The Carport and storage house are built. A few supporting studs are missing but soon we have coverage for the car. A bit dark under the roof but we can hang our laundry when it's raining.Balkongen håller på att byggas. Underbar morgonsol och hela dagen. 
The balcony is on it's way up. Wonderful sunshine in the morning and all day long.


På insidan har det hänt saker också! Parkettgolvet är lagt på nedre plan. Allt kakel och klinkers är nu på plats i hallen, badrummen och tvättstugan. Badrumsmöbler har anlänt och monteras inom kort.
On the inside things are happening as well! The wooden floor is laid downstairs. All tiles are up in the hallway, bathrooms and laundry. The bathroom furniture and hardware has arrived and will be setup soon.