Monday, June 4, 2012

Äntligen blev vi insläppta! Finally we are allowed to step inside!

 

Nedre plan är fortfarande utan innerväggar, men nu fullt med elkablar överallt!

The groundfloor is still without inner walls, but full of electrical wires hanging everywhere!
 


Ytterväggarna har nu fått 2 lager med isolering, ett ytterlager om ca 30 cm drygt separerat från det inre skiktet med plast. Innanför isoleringen har stålreglar satts upp och i dessa ligger ca 10 cm isolering ytterligare.

The outer walls are well insulated with two separate layers of insulation. One outer layer 30 cm thick separated from the inner layer with a plastic sheet. Inside this layer metallic studs are put up and another layer of insulation, 10 cm
 thick is put inside these.
 

Huset har provtryckts, dvs testats på hur täta ytterväggarna är och hur bra det står emot kyla och läckage av värme. Ett tätt hus har också mycket mindre kondensproblem. Den friska luften skall tillföras via ventilation, inte genom otätheter i väggarna.

The house has been pressure tested, that is, a test to see how tight the outer walls are and how well the house resist cold from creeping in and heat leaking out. An air tight house also have less condence problems. The fresh air should be coming from the ventilation system, not through holes in the walls.

Avloppet från övre badrummet kommer ner i blivande tvättstugan!
The sewer pipe from the upper bath is coming down into the laundry room to be!
 

1 comment:

  1. Must be very exciting to finally be able to take a walk inside your new house!

    ReplyDelete