Monday, May 14, 2012

Ingen återvändo / Point of no return

Nu har vi båda sålt våra egna hus och har därför inget alternativ än att bygga färdigt huset i Vallda.

Both our houses are sold now which means there is no alternative to finishing the house in Vallda.Bygget går framåt men det syns inte så mycket på utsidan. Isolering har lagts i ytterväggarna, reglar har monterats på insidan av ytterväggarna för att lägga in ytterligare ett lager med isolering. Nästa vecka börjar man dra in elen.

There is progress being made but it's hard to see on the outside. The insulation is put in place in the outer walls. Studs have been put up on the inside of the outer walls for an additional layer of insulation. Next week electricity will be installed.
Vindfånget har fått tak och stora fönsterpartier / The outer entrance has a roof in place and large windows.Det blir en härlig utsikt från baksidan av huset. Vi får en fin stenmur som avgränsar tomten mot åkrarna. / A lovely view from the back of the house. There is a beautiful old stone wall separating the yard from the fields.

No comments:

Post a Comment