Wednesday, April 11, 2012

Vindfånget snart på plats / The front room soon in place
 

Huset får dubbla ytterdörrar där entréen fungerar som vindfång och avhängning av ytterkläder och skor. Här blir det mycket glas men ingen uppvärmning. Det finns en inre hall också.

The house has double front doors where the front room stops cold wind from entering the house but also works as a place to hang coats and put shoes. This front room will have lots of windows but no heating. There will be another hall inside the house.
 

Husen ligger tätt intill varandra med plats för carport och förråd mellan. Vårt hus ligger inklämt mellan två andra. Inte mycket att göra åt.

The houses are placed close to each other with space enough for a carport and a storage room in between. Our house is squeezed in between two other houses. Not much we can do about that.

No comments:

Post a Comment