Sunday, March 11, 2012

Byggnadsställningarna kommer upp / Scaffolds on it's way up

När ställningarna är på plats lyfts ytterväggarna dit. De tillverkas i en lokal fabrik i ett tält 100m bort.

When the scaffolds are in place the outer walls will be put up by a huge crane. The walls are pre made in a tent 100 meters away.

Alla rördragningar är redan ingjutna i grunden.
All pipes for water and sewer are already moulded into the concrete.Här ser man hur grunden är isolerad med frigolit innan betongen hälls i formen.

Here's a view of how the foundation is insulated with styrofoam before the actual concrete is poured into the mould.

No comments:

Post a Comment