Wednesday, February 29, 2012

Vårt nya hem / Our new home

Vallda, Heberg

Hej!
Så har vi äntligen hittat VÅRT HUS!
Efter drygt ett års letande, 48 husvisningar och ett antal budgivningar (som vi förlorade) har vi hittat ett som vi båda kan tänka oss att bo i!

Vi har köpt ett nyproducerat hus i Vallda, Heberg, strax väster om Kungsbacka. Huset beräknas stå klart i slutet av september 2012.

Huset är ett passivhus, dvs ett väldigt tätt hus utan värmekälla och med extremt låga driftkostnader. Hela området består av passivhus där tillskottsvärme (fjärrvärme) tillförs från ett pellets värmeverk. 40% av hushållselen kommer från områdets egna solceller. Äntligen kan man göra en miljöinsats!
På denna blogg kommer vi att lägga ut information och bilder för dig som är intresserad och vill följa oss i våra vedermödor under byggets gång!
Häng med och kommentera!
-----------------------------------
Hi!
Finally we found OUR HOME!
After more than one year of searching, 48 scheduled showings and a number of bids (that we lost), we finally found a house we both accept living in!
We've bought a new production house in Vallda, Heberg, just west of Kungsbacka on the west-coast. The house is planned to be ready to move into at the end of September 2012.

This is a passive house, i.e. an extremely well insulated house without heating source. The whole area consists of passive houses where additional heating is provided from a local plant fueled by wood chips. 40% of the electricity will be supplied from local solar cells. Finally, we can make an environmental statement!

On this blogg you'll be able to follow our hardships during the process as the house will slowly take shape. Check it out, read and comment!

Ingrid & Claes